Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.2/2019/KOŽP - 07.03.2019 27.03.2019 Zápisnica č.2-2019-KOŽP - 07.03.2019 - 194.8 kB
Zápisnica č.1-2019-KVRM - 5.2.2019 27.03.2019 Zápisnica č.1-2019-KVRM - 5.2.2019 - 181.21 kB
Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 26.03.2019 Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 - 470.95 kB
Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 - 280.34 kB
Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 - 150.24 kB
Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2019 18.03.2019 Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2019 - 308.75 kB
Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 14.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 - 471.31 kB
Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 11.03.2019 Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 - 234.38 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 05.03.2019 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 - 214.41 kB
Novomestský spravodajca 02-2019 04.03.2019 Novomestský spravodajca 02-2019 - 1.72 MB
Hlasovania z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 28.02.2019 Hlasovania z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 - 311.96 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.02.2019 Dodatok č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 374.03 kB
VZN č. 1/2019 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku 27.02.2019 VZN č. 1/2019 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku - 236.74 kB
Zápisnica č.1-2019-KRB - 12.02.2019 27.02.2019 Zápisnica č.1-2019-KRB - 12.02.2019 - 188.56 kB
Zápisnica č.1/2019/KOŽP - 07.02.2019 22.02.2019 Zápisnica č.1/2019/KOŽP - 07.02.2019 - 500 kB
Zápisnica č.1/2019/KFSM - 15.02.2019 20.02.2019 Zápisnica č.1/2019/KFSM - 15.02.2019 - 262.04 kB
Zápisnica č.1-2019-KDRM - 12.2.2019 18.02.2019 Zápisnica č.1-2019-KDRM - 12.2.2019 - 530.82 kB
Zápisnica č.1/2019/KŠMŠ - 29.1.2019 12.02.2019 Zápisnica č.1/2019/KŠMŠ - 29.1.2019 - 224.72 kB
Plán činnosti KŠMŠ na rok 2019 12.02.2019 Plán činnosti KŠMŠ na rok 2019 - 141.06 kB
Materiály k prerokovaniu na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. februára 2019 11.02.2019