Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.5-2019-KRB - 13.06.2019 02.07.2019 Zápisnica č.5-2019-KRB - 13.06.2019 - 215.68 kB
Zápisnica č.5/2019/KKSV - 26.6.2019 28.06.2019 Zápisnica č.5-2019-KKSV - 26.6.2019 - 125.73 kB
Zápisnica č.4-2019-KDRM - 11.6.2019 27.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KDRM - 11.6.2019 - 177.81 kB
Zápisnica č.4/2019/KKSV - 15.5.2019 24.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KKaSV - 15.5.2019 - 117.86 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ1 - 13.5.2019 24.06.2019 zápisnica č.2019-01-MČ1 13.5.2019 - 52.49 kB
Zápisnica č.4-2019-KRB - 21.05.2019 20.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KRB - 21.05.2019 - 177.76 kB
Dodatok č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 20.06.2019 Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 122.46 kB
Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 19.06.2019 Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 18. júna 2019 - 279.15 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 19.06.2019 Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o podnikateľskej činnosti - 139.66 kB
Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 14.06.2019 Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 - 221.4 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ2 - 28.5.2019 07.06.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ2 - 28.5.2019 - 357.22 kB
Zápisnica č.4-2019-KOŽP - 09.05.2019 04.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KOŽP - 09.05.2019 - 208.21 kB
Novomestský spravodajca 04-2019 04.06.2019 Novomestský spravodajca 04-2019 - 2.21 MB
Materiály k prerokovaniu na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. júna 2019 03.06.2019
3. zasadnutie MsZ zo dňa 18. júna 2019 03.06.2019
Zápisnica č.3-2019-KDRM -14.5.2019 30.05.2019 Zápisnica č.3-2019-KDRM -14.5.2019 - 215.99 kB
Zápisnica č.3-2019-KRB - 16.04.2019 30.05.2019 Zápisnica č.3-2019-KRB - 16.04.2019 - 185.92 kB
Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.05.2019 29.05.2019 Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.5.2019 - 169.27 kB
Zápisnica č.5-2019-KSZ - 21.05.2019 29.05.2019 Zápisnica č.5-2019-KSZ - 21.05.2019 - 153.64 kB
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019 Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 - 299.48 kB